Manual

 
 
Sprogvalg
Hvem er vi egentligt?
Nyheder
Transportabelt dynamometer
Rullefelt til personbiler
Rullefelt til motorcykler
 
Rullefelt til lastbiler

Datalogging
Rullefelts opgradering
Software & billeder
Software manual
Brugt udstyr
GDS Dele
Links
F.A.Q.
 
Afbalancerings maskine
 
Udvikling af elektronik/mekanik

 


Nyeste kan downloades her


Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.4x for Windows 7-32 64

 

Tilslut usb boksen til en usb port, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK , og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap.

 

 

Effektmåling:

 

Gå til hovedmenuen, og tryk på den gule knap ved siden af 1 tallet. Eller på bjælken med filnavnet.

 

 

 

Giv filen et nyt unikt navn, dette må ikke ende på et tal. Eks Ford

 

Herefter rettes værdierne i de grå felter mht. tryl og temp Der kan nu i feltet overfor ses, hvor meget målingerne bliver korrigeret med.

 

Gå nu til indsamlings menuen tryk på knappen med et rullefelt)

 

Det første man skal gøre er, at fortælle programmet hvor hurtigt bilen/ mcen køre ved 3000 omdr.

 

 

 

Vælg ”find K-faktor”, tryk på denne knap indtil at felterne under de fem knapper bliver grønne,

 

Kør nu i det direkte gear (højeste) med præcis 3000 omdr, og tryk på mellemrums tasten (space).

 

Der fremkommer nu en værdi for hastighed, og målt kfaktor lige under speedometeret. Hvis denne værdi er ok trykkes på ENTER.

 

Tryk nu på knappen for indsaml data, indtil felterne bliver grønne. Bemærk at filnavnet i toppen af skærmen nu har fået et tal på. Programmet nummerere selv filerne, således at du kan have flere målinger under samme navn. (Ford01, 02, 03)

 

 

Kør i tomgang i det direkte gear, tryk på space, og træd speederen helt i bund, når motoren har nået maks omdr, kobles ud, og bilen skal decelerere i mindst 15 sek. Læg mærke til hvilket navn der står i toppen af skærmen, hvis du har lavet mange målinger kan det være svært at huske hvilket nummer målingen har. Du kan herefter bremse rullefeltet ned

 

Tryk på space og målingen er slut.

 

Hvis knappen ”autoshow” er trykket ind, sker dette automatisk

 

Kig på linjen i toppen af billedet, den guider dig.

 

Effektmålingen kommer nu på skærmen.

 

 


 

Dobbeltklik på effektkurvens banner for at maximere den, højreklik for at på menuen frem til at printe

 

 

Dobbeltklik på banneret for at lukke kurven.

 

Hvis du starter en ny måling vil programmet automatisk give målingen et nyt navn.

 

 

 

Hoved menu

 

 

Knapper

 

 

Fra venstre imod højre

 

Hastighed / tid                      Viser kurve med hastighed / tid

                                            Højre klik viser hastighed / tid i tabel form

 

Effekt kurve                         Viser effekt kurve på motor.

                                            Højre klik vil vise effekt med tabs kurve

 

Værktøjskasse                     Indstillinger

 

Rullefelt                                Indsamlings menu

                     

Homer Simpson                   Meget simpel guide til effektmåling.

 

 

 

 

 

 

Fra toppen

 

Din 70020                           Skifter imellem DIN / EØF vejr korrigering

Luft tryk                               Justere luft tryk

Luft temp                             Justere temperatur

Total udv                             Adjust udveksling (K factor)

 

 

Fra venstre

 

1                    kurve nummer

Fil icon           Åbner kurve 1

Note              Åbner note editor

Finger            Søge funktion

BR                 Indikator     BR = Bremse, B = Bænk, X4=4x4 måling

Navn              Filenavn for måling

+/-                 Bladre i fil navn                    .                     + skifter FORD01 til FORD02 

-  skifter FORD02 til FORD01 

 

 

Viser hastighed for foreste aksel / bagerste aksel

Skifter relæ 1&2 on/off

 

 

Sammenligning af målinger :

 

På hovedmenuen vælger du flere målinger på knapperne 1.2.3.4. disse vil blive lagt sammend

 

 

Højreklik på effektkurven, og vælg control

 

 

 

På kontrolboksen kan du ændre filtrering, tænde loggerkanaler osv.

Vælg mark top, for at flytte effektmarkeringen

 

 

 

 

 

 

Hvis du højreklikker på effektknappen, kan du se tabskurverne. Den grønne linje er den tabskurve der bliver brugt ved beregning. Denne skulle gerne ligge langs det målte tab. (den blå)

På den her viste kurve har bilen automat gear, dette giver en forsinket udkobling, programmet ser dette, og udregner den grønne kurve. (kræver at ”find automatgear” er valgt.)

 

 

Indstillinger, fra hoved menuen trykker du knappen med værktøjskassen

 

 

 

Farvesetup, tryk på den farve du vil ændre.

 

Vis / udskriv

 

 

Her indstiller du tykkelse på kurverne, samt indstille hvilke enheder du vil bruge.

 

Faste skalaer kan vælges, hvis du måler mange motorer med samme effektdiagram. Hvis der står et 0, beregner programmet automatisk værdien

 

Hvis logo er on, printes logo på kurven. Logoet findes i filen comp.jpg. lav din egen fil, evt via ”paint”

 

Beregning

 

 

Her indstilles værdier for filtrering, normalt bruges ”auto”

 

Højere værdi giver mere glattere kurve.

 

Hvis du trykker på ”full dec” knappen, beregnes med den fulde deceleration. Dette kan være nyttigt ved biler med atypisk afløb.

 

Datalogger (kræver forhandler status)

 

 

Her indstilles værdier til dataloggeren

 

Grundindstillinger (kræver forhandler kode)

 

 

Indsamlings menu andre knapper.

 

 

 

Mål K factor                        Kombinere hastighed / omdrejninger. Ved at køre 3000 omdr i det gear du vil måle effekt i. Hvis du måler en 4x4, vil du se 3 ekstra knapper,

 F / R / (F+R)/2. Disse bestemmer hvilken aksel hastigheden måles fra

 

Speedometer kontrol            Speedometer test

 

Indsaml data                        Starter indsamling af data.

 

Bremse program                  Starter bremse programmet.

 

Vis effekt                             viser motor effekt samt moment efter en test

 

Auto show                           vil automatisk stoppe målingen, når nødvendige data er indsamlet, resultaterne visen automatisk på skærmen.

 

Stop                                    returnere til hovedmenuen

 

Park bremse                        Starter den elektriske bremse, nyttigt når bilen køres af rulle feltet, slukker automatisk efter 100 sek.

 

Ext 1                                    Tænd / sluk Relæ 1

 

Ext 2                                    Tænd / sluk Relæ 2 , ( vil automatisk tænde ved hastigheder over 30 km/t                   

 

Ext 5-8                                Tænd / sluk Relæ 5-8 , (hvis installerede)

 

Auto brake                          Bremser automatisk rullerne ned efter effektmåling

 

Bremse under acc                Bruger bremsen til at forøge accelerations tiden. Brug de to glidere til at indstille bremseværdien. Fra 20-30 er passende.  De to vandrette bjælker viser hvor meget effekt der sendes til bremserne., Den lodrette bjælke, viser optaget effekt i vejeceller.

 

Reset load cell                      Resætter vejeceller, vejecellen skal være ubelastet, når dette gøres. Værdien for vejecelle står til højre for knappen, normalværdi er imellem 200-300.

 

Bremse programmet

 

 

Visere                                  Viser hastighed km/h samt omdrejninger pr minut. Samt Nm afsat på rullerne. Viserne for neden viser hastighed, samt nm på bagerste ruller, ved 4x4 målinger.

 

Knapper:

                                           

Front / 4x4 / Rear                Vælger imellem forreste m bagerste eller 4x4 måling.

 

Start / Stop                          Starter / stopper bremsemålingen

 

3000 /K factor                     Justere k faktoren, kør 3000 omdr i det gear du vil måle i

 

ext. 1                                   tænd / sluk relæ 1

 

Ext 2                                    Tænd / sluk Relæ 2 , ( vil automatisk tænde ved hastigheder over 30 km/t                   

 

Exit                                      Forlader bremse programmet

 

Reset load cell                      Resætter vejeceller, vejecellen skal være ubelastet, når dette gøres. Værdien for vejecelle står til højre for knappen, normalværdi er imellem 200-300. Hvis ikke ring til forhandler.

 

Konst hast                           fastholder hastighed valgt på glideren ovenfor

 

Konst last                            fastsætter en konstant bremseværdi valgt på glideren ovenfor

Sim                                      Simulere vindmonstand, valgt på glideren ovenfor .